Angst als gevolg van een gebrekkige vaardigheid is een goede zaak
Angst is niet altijd onze vijand, maar soms ook onze vriend. Sommige angsten zijn namelijk terecht, want zij wijzen ons op een onvoldoende of onvoldoende geautomatiseerde fietsvaardigheid. Het is verstandig om dit signaal niet te negeren. Als een bepaalde fietsvaardigheid onvoldoende is (overeind blijven bij lage snelheid, sturen door scherpe bochten, …) of onvoldoende geautomatiseerd, dan uit zich dat in een gebrekkige fietscontrole, en dat roept angst op. Die angst zal alleen verdwijnen als die fietsvaardigheden verbetert, en dat vereist oefening. Omdat onze fietsvaardigheid in ons procedurele geheugen is opgeslagen, mogen we hier geen snel succes verwachten. Alle vaardigheden in ons procedurele geheugen zijn het resultaat van heel vaak oefenen en doen; na elke nieuwe oefening of ervaring wordt het oude procedurele geheugenspoor een beetje bijgesteld.

Een driewieler is een uitstekende opvolger van de fiets

Onze fietsvaardigheid wordt niet alleen bepaald door ons procedurele geheugen (het resultaat van oefenen en doen), maar ook door de beperkingen van ons lichaam. Fietsen vereist immers een goede waarneming (evenwichtsgevoel, proprioceptie, en zicht) en een goed bewegingsapparaat (flexibele gewrichten en spieren). Met de leeftijd worden zowel waarneming als bewegingsapparaat slechter, en op een bepaald moment kunnen de vaardigheden in ons procedurele geheugen daar niet meer voor compenseren. Voor elke fietser komt er dus een moment waarop hij afscheid moet nemen van zijn tweewieler. Gelukkig bestaan er uitstekende gezonde alternatieven.