Zonder te oefenen wordt men geen betere fietser

Zonder te oefenen wordt men geen betere fietser. Dit gedeelte van de website bevat een hele set fietsvaardigheidsoefeningen. Deze oefeningen worden beschikbaar gesteld in de vorm van tekst, afbeeldingen, en instructievideo’s. Er zijn twee redenen om deze oefeningen te doen:

  1. Men ervaart dat het fietsen moeilijker gaat, bijvoorbeeld omdat men is  overgestapt op een e-bike.
  2. Men voorziet dat het fietsen in de toekomst moeilijker zal gaan, en wil nu investeren met als doel zo lang mogelijk te blijven fietsen.

De beschrijvingen van de oefeningen zijn in eerste instantie bedoeld voor fietsdocenten; er wordt vanuit gegaan dat zij de oefeningen uitleggen aan de fietsers en feedback geven over de manier waarop zij de oefeningen uitvoeren. Toch worden de oefeningen zó beschreven dat een fietser ook  zelfstandig kan leren hoe hij ze moet doen. Het is alleen efficiënter en leuker samen met een fietsdocent, zeker als men in groepsverband (met meerdere fietsers) oefent.

Alle oefeningen zijn gebaseerd op de inzichten uit de cognitieve neurowetenschap. Daarom groeperen we deze oefeningen aan de hand van dezelfde vier vragen die we ook gebruikt hebben om deze inzichten te beschrijven:

  1. Hoe blijven we overeind?
  2. Hoe sturen we?
  3. Hoe zien we gevaar?
  4. Wat doet angst met ons?

Voordat men met de oefeningen kan beginnen, moet aan een aantal randvoorwaarden voldaan zijn, en die worden besproken onder het kopje “De zaken eromheen”. Deze zaken zijn nogal divers: de afstelling van de fiets, passende kleding, opstappen en wegrijden, volgehouden motivatie, en de gebruikte hulpmiddelen.

Alle informatie op het Doen-gedeelte van deze website is tot stand gekomen in samenwerking met een groep fietsdocenten. De oefeningen zijn voorgesteld en beschreven door een neurowetenschapper, ze zijn getest door de fietsdocenten, en dankzij hun commentaar zijn de oefeningen verbeterd alsook hun beschrijvingen.