Ten behoeve van dit project worden onkosten gemaakt (zie onderaan deze pagina). Als je achter de doelen van dit project staat dan kun je ons sponsoren, en dat kan via deze pagina.

Alle sponsoring wordt beheerd middels een bankrekening van het Radboud Fonds, een onderdeel van de Radboud Universiteit. Op het einde van elk jaar wordt een financiële verantwoording gepubliceerd.

 

Onkostenposten

  • Reiskosten gemaakt door fietsdocenten in het kader van hun deelname aan overlegbijeenkomsten.
  • Drank en broodjes voor de senioren die deelnemen aan de bijeenkomsten waarop fietsoefeningen geëvalueerd worden.
  • Aanschaf van instrumenten en materialen t.b.v. de ontwikkeling van fietsoefeningen.
  • Webhosting en -beheer.