Het wetenschappelijke doel van deze website is laten zien hoe bestaande wetenschappelijke kennis relevant is voor een alledaagse activiteit zoals fietsen. De wetenschap heeft van oudsher de taak om nieuwe kennis te genereren. Echter, er is lang weinig aandacht geweest voor de verspreiding van die kennis binnen de bredere samenleving; kennis werd primair gedeeld met collega-wetenschappers. Wetenschappelijke publicaties zijn dan ook zelden leesbaar voor niet-wetenschappers.

Met de komst van het internet is er enorm veel veranderd in de wijze waarop kennis verspreid wordt binnen de samenleving:

 1. Er is enorm veel informatie vrij beschikbaar gekomen: Wikipedia en talloze gespecialiseerde wiki’s, open online cursussen (Udacity, EdX, Khan Academy, …), informatieve websites van organisaties en individuen, Youtube video’s, fora, blogs, etc.
 2. Er is geen controle op de kwaliteit van de informatie. Met uitzondering van enkele wettelijke beperkingen (m.b.t. privacy en misbruik), hebben auteurs de vrijheid om vrijwel alle informatie op het internet te publiceren.

De situatie is heel anders in de wereld van de wetenschappelijke publicaties:

 1. Wetenschappelijke publicaties zijn niet vrij toegankelijk voor het grote publiek. Bovendien zorgt de grote hoeveelheid specialistische informatie (nodig om het onderzoek te kunnen evalueren en repliceren) ervoor dat deze publicaties zelden geschikt zijn voor dit grote publiek.
 2. Het systeem van wetenschappelijke publicaties kent een dubbele kwaliteitscontrole:
  1. Peer review als formele voorwaarde voor publicatie.
  2. De meer informele wetenschappelijke cultuur om publicaties te corrigeren indien deze logische fouten bevatten of empirische fenomenen rapporteren die niet gerepliceerd kunnen worden.

  Ook al is er kritiek op de efficiëntie van deze kwaliteitscontrole, het bestaan van zo’n systeem zorgt er terecht voor dat informatie uit wetenschappelijk publicaties meer vertrouwd wordt dan andere informatie op het internet.

Op deze website worden de goede eigenschappen van beide publicatiesystemen (internet en wetenschappelijke publicaties) gecombineerd:

 1. De informatie op deze website is vrij beschikbaar en is geschreven voor een breed publiek.
 2. De kwaliteit van de informatie wordt gecontroleerd door wetenschappers.