Samenwerking is nodig om resultaat te behalen

Deze website is een onderdeel van het project “Ik blijf fietsen”. Dit project heeft een wetenschappelijk en een maatschappelijk doel. Het wetenschappelijke doel is laten zien hoe bestaande wetenschappelijke kennis relevant is voor zo’n alledaagse activiteit als fietsen, en het maatschappelijke doel is fietsers helpen langer veilig te fietsen. Dit project wordt gedragen door een groep gelijkgezinden, waaronder een cognitieve neurowetenschapper en een groep fietsdocenten.