Sturen in de richting van de kanteling

De fietser gebruikt stuur- en lichaamsbewegingen om zijn fiets te laten kantelen. Die kanteling (i.e., de afwijking van de verticale positie) is zowel van belang bij het rechtuit rijden als bij het nemen van een bocht:

  1. Bij het rechtuit rijden moet de kanteling klein blijven, want anders slingert men teveel van links naar rechts.
  2. Bij het nemen van een bocht moet men de juiste kantelhoek kiezen, passend bij de snelheid en de kromming van de bocht.

Een fietser kan op twee manieren de kanteling van zijn fiets beïnvloeden:

  1. Door de positie van het stuur te veranderen, en hiervoor gebruikt hij zijn armen.
  2. Door zijn romp en onderlichaam te bewegen.

De rol van stuurimpulsen bij het nemen van een bocht bespraken we reeds op de pagina over tegensturen. De rol van stuurimpulsen bij het rechtuit rijden is gebaseerd op hetzelfde natuurkundige principe, maar het doel van de fietser is anders. Concreet, als de fiets naar links (rechts) kantelt, dan kan de fietser dit corrigeren door in dezelfde richting druk te zetten op het stuur: door druk te zetten naar links (rechts) kantelt de fiets naar de andere kant. Door de druk op het stuur te doseren kan de fiets precies rechtop gezet worden. Vaak is er maar weinig druk nodig om de fiets rechtop te zetten, en daarom is het ook niet altijd nodig dat ook het voorwiel zichtbaar gedraaid wordt.

Behalve zijn stuur (en dus zijn armen), kan de fietser ook zijn romp en onderlichaam gebruiken om de fiets rechtop te houden. Dát dit mogelijk is blijkt uit het feit dat wij, mits enige oefening, zonder handen kunnen fietsen. We weten echter niet wat precies die stabiliserende bewegingen van romp en onderlichaam zijn. Men hoort soms dat de fiets gekanteld kan worden door het zwaartepunt naar links of rechts te verplaatsen, hetgeen mogelijk is door het bovenlichaam in dezelfde richting te verplaatsen. Door het zwaartepunt te verplaatsen weg van de kanteling zou de zwaartekracht de fiets weer rechtop zetten. Deze manier om de fiets te laten kantelen is echter veel trager dan door druk te zetten op het stuur. Als je snel je fiets rechtop wil zetten, dan moet je snel en accuraat druk zetten op je stuur in de richting van de kanteling.