Het maatschappelijke doel van deze website is senioren langer veilig te laten fietsen. Fietsen heeft een groot positief effect op onze gezondheid, en men kan het tot hoge leeftijd blijven doen. Bovendien komt, dankzij de electrische fiets (e-bike), deze mogelijkheid voor steeds meer senioren binnen bereik. Dankzij de e-bike is een vermindering van fysieke kracht niet langer een belemmering om te blijven fietsen. De keerzijde van deze positieve ontwikkeling is het toegenomen risico voor de groep fietsende senioren. Immers, met leeftijd neemt ook de lichamelijke kwetsbaarheid toe. Daarom is het vooral bij senioren van belang om de kans op een aanrijding of val zo klein mogelijk te houden. Omdat fysieke kracht niet langer een belemmering is, hangt dit risico vooral af van fietsvaardigheden.

Men kan niet zijn hele leven vertrouwen op de fietsvaardigheden die men in zijn jeugd heeft aangeleerd. Immers, met het ouder worden verandert het lichaam (o.a. onze zintuigen, gewrichten en spieren) en men stapt vaak over op een ander type fiets dan degene waarmee men zijn fietsvaardigheden heeft opgebouwd. Gelukkig is ons brein in staat om zich aan te passen aan een ander lichaam en een ander type fiets. Daar heeft het dan wel hulp bij nodig: slimme gerichte oefeningen die ons brein herprogrammeren zodat we nieuwe fietsvaardigheden leren, geschikt voor een nieuw lichaam en een nieuwe fiets.

In het Doen-gedeelte van deze website, wordt een set fietsvaardigheidsoefeningen beschikbaar gesteld in de vorm van tekst, afbeeldingen, en instructievideo’s. Deze oefeningen zijn gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten die beschreven worden in het Weten-gedeelte van deze website. De oefeningen en het materiaal dat daarvoor nodig is zijn ontworpen en getest door een groep gelijkgezinden die samenwerken aan de inhoud van deze website.